Obsah

------------------------------------------------------------------------

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

"Rekonstrukce objektu služeb čp. 79 - I. a II. etapa"

Termín pro podání nabídek:  do 12.5.2020 (úterý) 11:00 hod.

Dokumenty k zakázce:

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU ZHOTOVITELE

Otevírání obálek:  12.5.2020 od 16:00 hod. - Otevírání obálek je neveřejné!

---------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

"Zvýšení kvality vzdělávání v malotřídní ZŠ Záchlumí - stavební část"

Termín pro podání nabídek:  do 12.5.2020 (úterý) 11:00 hod.

Dokumenty k zakázce:

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU ZHOTOVITELE

Otevírání obálek:  12.5.2020 od 14:00 hod. - Otevírání obálek je neveřejné!

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                               

 

 

znakP R O F I L     Z A D A V A T E L E

Základní údaje o profilu zadavatele

Níže uvedené údaje jsou základními identifikačními parametry zadavatele Obce Záchlumí pro tento profil zadavatele.

Název: Obec Záchlumí

Číslo popisné: 17

Obec: Záchlumí

Poštovní směrovací číslo: 349 01   Stříbro

Kraj: Plzeňský

Identifikační číslo: 00573621

URL:  www.zachlumi.cz 

URL profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/62f2c291-5904-45fa-be23-536c3115c445

Evidenční číslo v ISVZUS:  VZ 218914

Obec Záchlumí je jako obec hospodařící s veřejnými prostředky veřejným zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Abychom naplnili zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, jak je popsáno v ustanovení § 6 citovaného zákona, zveřejňujeme zadávací podmínky jednotlivých veřejných zakázek na těchto internetových stránkách a také v informačním systému www.isvzus.cz.