Obsah

Historie

 

První písemná zmínka o vsi Záchlumí pochází z 31.8.1377, a to zápisem v knihách konfirmačních vedených při pražském arcibiskupství o beneficiích a personálním obsazení jednotlivých far, kde se uvádí, že ke kostelu v "Zachlumu" prezentují faráře.

Zajímavé informace o historii obce ve vztahu k její kulturní památce - kostelu Narození Panny Marie najdete ve zvláštním čísle našeho Zpravodaje:  Záchlumský zpravodaj - speciál. Tento zpravodaj byl vydán v červnu 2013 u příležitosti obnovy místního zaniklého křížku a zachycuje informace o histori ne až tak dávné, které obec v písemné podobě má.