Obsah

Relizované projekty

Zprávy

4

Rekonstrukce objektu služeb

Rekonstrukce objektu služeb celý text

ostatní | 5. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Cvičná kuchyňka

REKONSTRUKCE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Díky dotační podpoře z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU se uskutečnil během letních prázdnin roku 2020 projekt s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání v malotřídní ZŠ Záchlumí“.
celý text

ostatní | 4. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

VESELÁ ŠKOLA PRO DĚTI

V tomto duchu prošla budova záchlumské školy pro děti do 5. třídy v roce 2016 a2017 hned dvěma opravami, které významnou měrou přispěly k tomu, že už se netváří tak přísně jako dřív... celý text

ostatní | 10. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rozšíření kanalizace v jihozápadní části Obce Záchlumí

Nová větev splaškové kanalizace v délce 214,6 m, která chyběla pro odkanalizování jihozápadní části obce, byla díky podpoře Plzeňského kraje vybudována v roce 2016. celý text

ostatní | 1. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Oprava budovy školy

V září 2016 čekala na školáky budova školy opět krásnější - novou střechu získala naše základní škola díky podpoře Plzeňského kraje. celý text

ostatní | 30. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Proměna chátrajícího objektu na Obecní dům

Tento projekt, který od přípravy, přes realizaci, až po závěrečné dokončení administrativy, trval více než 6 let, byl z našeho pohledu velmi úspěšný a naše obec má na dlouhé roky vyřešený veliký problém. celý text

ostatní | 20. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Mateřská škola má nové prostory

"Ložnice a šatna - efektivní využití prostoru mateřské školy" je název projektu, v rámci kterého vznikl pro děti nový prostor pro odpočinek a také šatna. Tento projekt podpořil Plzeňský kraj. celý text

ostatní | 17. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
#

OPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Projekt s názvem „Oprava budovy základní školy – 1. etapa“ vznikl v roce 2013. V tomto roce byl také podpořen Plzeňským krajem z programu „Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2013“ částkou 150.000 Kč. Celkové náklady projektu byly 361.000 Kč. celý text

ostatní | 25. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Obnovili jsme zaniklý křížek

Každý, kdo v Záchlumí dlouhé roky žije nebo se tu narodil, zná místo, kterému se neřekne jinak, než „U křížku“. Najdete ho pod lípou na rozcestí hlavní silnice a cesty ke hřbitovu. Dlouhá desetiletí však na tomto místě křížek nestál a kromě názvu a lípy jej tu nepřipomínalo vůbec nic... celý text

ostatní | 3. 3. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Kabiny mají novou podobu

Oprava sportovních kabin u fotbalového hřiště se uskutečnila červnu a červenci 2013. Rovněž tato akce byla podpořena Plzeňským krajem z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje... celý text

ostatní | 29. 11. 2013 | Autor: Správce Webu