Obsah

AKTUÁLNÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Zastupitelstvo obce je 7-členné :

  • Šárka Trávníčková
  • Vladimír Vácha
  • Pavla Machalová
  • Radka Štroblová Křížová
  • Martina Kozelková
  • Jana Kodymová
  • Martina Pavlová

 

STAROSTKA OBCE :  Šárka Trávníčková

Místostarostka obce : Radka Štroblová Křížová

FINANČNÍ VÝBOR zastává :

předsedkyně : Pavla Machalová

členové : Martina Kozelková , Vladimír Vácha

KONTROLNÍ VÝBOR zastává :

předsedkyně :  Martina Pavlová

členové : Jana Kodymová, Miroslava Křížová