Obsah

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018

Zastupitelstvo obce 

Záchlumí je 7-členné:

  • Šárka  Trávníčková
  • Martina Pavlová
  • Radka Štroblová Křížová
  • Marek Vrzák
  • Vladimír Vácha
  • František Vrzák
  • Josef Šach

 

Finanční výbor:

  • Josef Šach - předseda

 

Kontrolní výbor:

  • Martina Pavlová - předseda