Obsah

Místní poplatek ze psů

Informace o poplatku ze psů Vám poskytne správce poplatku- OÚ Záchlumí kontakty/ .

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů najdete zde.

Ve vyhlášce kromě podmínek evidence najdete také jednotlivé sazby tohoto poplatku.

Upozornění správce poplatku :

Při vyměřování poplatku správce v souladu se zákonem vychází ze základní sazby poplatku. Pokud požadujete sazbu zvýhodněnou (např. důchodce, apod.), leží břemeno dokazování na vaší straně. Tzn., že například důchodci musí předložit kopii výměru o starobním, případě invalidním důchodu. Stejné pravidlo platí i pro žadatele o osvobození v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou.

 

Nejčastější dotazy :

Potřebuji přihlásit / odhlásit psa

Psi se přihlašují a odhlašují na Obecním úřadě v Záchlumí, Záchlumí č.p. 17.                K přihlášení je nutno mít s sebou občanský průkaz a vědět údaje o psu (jméno,rasu,barvu,věk). K odhlášení psa stačí občanský průkaz a pokud máte veterinární potvrzení o úhynu psa, vezměte ho s sebou. Při odhlášení se vrací evidenční známka psa, pokud ji máte. V případě, že chcete přihlášení nebo odhlášení psa učinit za jiného držitele psa, musíte mít od něj vlastnoručně podepsané zplnomocnění, ze kterého je jasně zřejmé, k jakému účelu má posloužit a kdo koho zplnomocňuje. K přihlášení, k odhlášení nebo k oznámení změny u poplatku můžete využít i formuláře uvedené níže.

Ztráta / poškození psí známky - potřebujeme novou

Dostavte se na Obecní úřad Záchlumí, kde Vám bude:

- v případě ztráty po uhrazení částky 60 Kč a proti podpisu vydána nová známka                         - v případě poškození vydána proti podpisu nová známka zdarma (nutností je poškozenou známku vrátit)

 

FORMULÁŘE

Přiznání k poplatkové povinnosti - OHLÁŠENÍ PSA

Odhlášení psa

Žádost o vrácení přeplatku poplatku ze psů

Čestné prohlášení o umístění psa mimo trvalé bydliště poplatníka

Žádost o přidělení nové známky pro psa