Záchlumí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Oblast samosprávy obce

Obec Záchlumí vznikla ke dni 30.11.1990 jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

Hlavním právním předpisem obcí je Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - znění platné k 31.01.2023 (380.52 kB), ve znění pozdějších předpisů.

Statutárním orgánem obce je Zastupitelstvo obce, navenek obec zastupuje její starost(k)a. V obci Záchlumí není volena Rada obce. Veškeré kompetence zastupitelstva a starost(k)y jsou definovány Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Obec vlastní majetek, se kterým hospodaří v souladu s platnými právními předpisy. Každý rok sestavuje Rozpočet obce, podle kterého hospodaří s finančními prostředky.

Pro správu poplatků, případně pro zajištění veřejného pořádku, vydává zastupitelstvo obce Obecně závazné vyhlášky.