Obsah

Informace, novinky

 

BRÁNÍME SE NAŘČENÍ

Naše organizace prošla v posledních 3 letech zásadní proměnou. Jednak se podařilo mateřskou školu se zahradou odít do nového hávu, škola prošla proměnou interiéru k lepšímu, jednak proběhla zásadní výměna vedení a s tím související obměna personálu.
Je zcela běžné, že každý ředitel, který nově nastoupí, má tendenci vést organizaci po svém a také se stává, že se s jeho snahami nemusí zaměstnanci právě ztotožňit. A právě tato okolnost se tady odehrála nastartovala kolotoč nepříjemností a pomluv, proti kterým se obec- zřizovatel, rozhodla bránit tím, že zveřejní informace, které má k dispozici a na které má veřejnost právo.
Nejhorší etapa pomluv a nařčení vyvrcholila odchodem zaměstnankyň mateřské školy, které skončily z vlastní vůle v listopadu 2013. Společně s dalšími bývalými zaměstnankyněmi vytvořily tzv. Stížnost, kterou adresovaly České školní inspekci, a ta v součinnosti s Krajským úřadem Plzeňského kraje provedla kontroly podnětů uvedených ve stížnosti.
ČŠI vyhodnotila stížnost jako závažnou a v souladu se svými postupy provedla kompletní kontrolní činnost bez předchozího ohlášení, přičemž souběžně prováděla šetření některých tvrzení ze stížnosti, která byla v její kompetenci. Výsledkem kontroly byla Inspekční zpráva, která se ze zákona zveřejňuje a Výsledek šetření stížnosti, který postupuje zřizovateli k dalšímu řízení. Zřizovatel informuje ČŠI o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. a právě toto je část celého martýria, kterou se zastupitelstvo rozhodlo, aby kromě A bylo řečeno také B a události kolem naší organizace byly kompletní.
Ještě je třeba říci, že z materiálů jsou vybrány osobní údaje a podpisy, jinak jsou zcela v původní podobě. Stížnost sepsaly 4 bývalé zaměstnankyně MŠ i ZŠ, ale k dnešnímu dni nám ČŠI postoupila pouze její část, a to stížnost zaměstnankyně MŠ.

 

Kontrola ČŠI byla důkladná a shledala nedostatky, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě. Při dalším jednání nám pan ředitel ČŠI zdůraznil, že se však jedná o závady odstranitelné, což je pravda, protože veškerá administrativní pochybení ředitel školy skutečně odstranil  ve lhůtě 30ti dnů.
Nebylo to snadné období pro nikoho ze školy ani ze školky. Ruku na srdce - znáte kontrolu, která přijde na "podnět" Vašich bývalých kolegů a která by byla příjemná nebo snad dokonce by nic nenašla? Asi těžko ...
Přesto všechno vnímáme pozitivní přínos minulých událostí v tom, že máme tak dokonale prolustrovanou naši Základní školu a mateřskou školu, příspěvkovou organizaci, že může vše v klidu fungovat dál a ještě vylepšené. Věříme, že i pan ředitel se hodně poučil, bude méně shovívavý tam, kde nemá být a naopak více tam, kde by měl, a vše podstatné si řádně ohlídá.

Klidný spánek už mohou mít i bývalé zaměstnankyně, které se postaraly o to, aby to u nás dobře fungovalo, i když ony už na to nebudou moci dohlížet.