Obsah

Relizované projekty

Stránka

  • 1

VESELÁ ŠKOLA PRO DĚTI

VESELÁ ŠKOLA PRO DĚTIV tomto duchu prošla budova záchlumské školy pro děti do 5. třídy v roce 2016 a2017 hned dvěma opravami, které významnou měrou přispěly k tomu, že už se netváří tak přísně jako dřív...

logo
Oprava oplocení v roce 2016

     Zastaralé a poškozené původní oplocení, které evokovalo na první pohled spíš zařízení vězeňského charakteru, prošlo zásadní změnou k lepšímu především díky podpoře Plzeňského kraje z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016. Akce s názvem "Řešení havarijního stavu části oplocení ZŠ Záchlumí" byla podpořena dotací 200 tis. Kč. Obec se při vlastní realizaci rozhodla kromě východní části oplocení opravit také část jižní. Nové příjemné oplocení tak kromě zajištění bezpečnosti dětem také vytvořilo o poznání příjemnější prostředí kolem školy.
             plot1                     plot2        

 Nová fasáda školy
Rok 2017 pak pokračoval prací na škole prostřednictvím projektu "Odvodnění budovy školy a oprava fasády", který byl podpořen rovněž Plzeňským krajem, tentokrát z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 částkou 300 tis. Kč. Jak už z názvu vyplývá, škola získala především novou fasádu ve veselém dvojbarevném provedení žluté a zelené kombinace, kterou doladila barevná vlnovka z dětských "tlapiček". 

škola1  škola2škola3plot4

škola5škola6


10. 11. 2017 Zobrazit méně

Rozšíření kanalizace v jihozápadní části Obce Záchlumí

Rozšíření kanalizace v jihozápadní části Obce ZáchlumíNová větev splaškové kanalizace v délce 214,6 m, která chyběla pro odkanalizování jihozápadní části obce, byla díky podpoře Plzeňského kraje vybudována v roce 2016.

1. 2. 2017 Zobrazit více

Oprava budovy školy

Oprava budovy školyV září 2016 čekala na školáky budova školy opět krásnější - novou střechu získala naše základní škola díky podpoře Plzeňského kraje.

30. 9. 2016 Zobrazit více

Proměna chátrajícího objektu na Obecní dům

Proměna chátrajícího objektu na Obecní důmTento projekt, který od přípravy, přes realizaci, až po závěrečné dokončení administrativy, trval více než 6 let, byl z našeho pohledu velmi úspěšný a naše obec má na dlouhé roky vyřešený veliký problém.

20. 1. 2016 Zobrazit více

Mateřská škola má nové prostory

Mateřská škola má nové prostory"Ložnice a šatna - efektivní využití prostoru mateřské školy" je název projektu, v rámci kterého vznikl pro děti nový prostor pro odpočinek a také šatna. Tento projekt podpořil Plzeňský kraj.

17. 3. 2015 Zobrazit více

OPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLYProjekt s názvem „Oprava budovy základní školy – 1. etapa“ vznikl v roce 2013. V tomto roce byl také podpořen Plzeňským krajem z programu „Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2013“ částkou 150.000 Kč. Celkové náklady projektu byly 361.000 Kč.

25. 9. 2014 Zobrazit více

Obnovili jsme zaniklý křížek

Obnovili jsme zaniklý křížekKaždý, kdo v Záchlumí dlouhé roky žije nebo se tu narodil, zná místo, kterému se neřekne jinak, než „U křížku“. Najdete ho pod lípou na rozcestí hlavní silnice a cesty ke hřbitovu. Dlouhá desetiletí však na tomto místě křížek nestál a kromě názvu a lípy jej tu nepřipomínalo vůbec nic...

3. 3. 2014 Zobrazit více

Kabiny mají novou podobu

Kabiny mají novou podobuOprava sportovních kabin u fotbalového hřiště se uskutečnila červnu a červenci 2013. Rovněž tato akce byla podpořena Plzeňským krajem z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje...

29. 11. 2013 Zobrazit více

Stránka

  • 1