Obsah

Relizované projekty

Stránka

  • 1

VESELÁ ŠKOLA PRO DĚTI

VESELÁ ŠKOLA PRO DĚTIV tomto duchu prošla budova záchlumské školy pro děti do 5. třídy v roce 2016 a2017 hned dvěma opravami, které významnou měrou přispěly k tomu, že už se netváří tak přísně jako dřív...

10. 11. 2017 Zobrazit více

Rozšíření kanalizace v jihozápadní části Obce Záchlumí

Rozšíření kanalizace v jihozápadní části Obce ZáchlumíNová větev splaškové kanalizace v délce 214,6 m, která chyběla pro odkanalizování jihozápadní části obce, byla díky podpoře Plzeňského kraje vybudována v roce 2016.

1. 2. 2017 Zobrazit více

Oprava budovy školy

Oprava budovy školyV září 2016 čekala na školáky budova školy opět krásnější - novou střechu získala naše základní škola díky podpoře Plzeňského kraje.

30. 9. 2016 Zobrazit více

Proměna chátrajícího objektu na Obecní dům

Proměna chátrajícího objektu na Obecní důmTento projekt, který od přípravy, přes realizaci, až po závěrečné dokončení administrativy, trval více než 6 let, byl z našeho pohledu velmi úspěšný a naše obec má na dlouhé roky vyřešený veliký problém.

20. 1. 2016 Zobrazit více

Mateřská škola má nové prostory

Mateřská škola má nové prostory"Ložnice a šatna - efektivní využití prostoru mateřské školy" je název projektu, v rámci kterého vznikl pro děti nový prostor pro odpočinek a také šatna. Tento projekt podpořil Plzeňský kraj.

17. 3. 2015 Zobrazit více

OPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLYProjekt s názvem „Oprava budovy základní školy – 1. etapa“ vznikl v roce 2013. V tomto roce byl také podpořen Plzeňským krajem z programu „Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2013“ částkou 150.000 Kč. Celkové náklady projektu byly 361.000 Kč.

25. 9. 2014 Zobrazit více

Obnovili jsme zaniklý křížek

Obnovili jsme zaniklý křížekKaždý, kdo v Záchlumí dlouhé roky žije nebo se tu narodil, zná místo, kterému se neřekne jinak, než „U křížku“. Najdete ho pod lípou na rozcestí hlavní silnice a cesty ke hřbitovu. Dlouhá desetiletí však na tomto místě křížek nestál a kromě názvu a lípy jej tu nepřipomínalo vůbec nic...

KřížekPodle starých pramenů byla patronkou Záchlumí Panna Marie, což dokládá také místní kostel Narození Panny Marie. Křížek, který stával na začátku vesnice, byl zhmotněnou prosbou obyvatel Záchlumí k Panně Marii o ochranu vesnice a zároveň poděkováním za ni. Ale jak vlastně původní křížek vypadal? Někteří z místních pamětníků mluvili o železném křížku s kamenným podstavcem, podle německých rodáků tu stával křížek dřevěný s obrázkem Panny Marie s Ježíškem.

Obec Záchlumí se rozhodla tento odkaz svých předků obnovit a zvolila křížek dřevěný s obrázkem. V sobotu 22. června 2013  se tu v hojném počtu sešli obyvatelé Záchlumí, ale také jejich rodiny i přátelé z okolí, aby všichni společně na vlastní oči viděli jeho „znovuzrození“.

Poděkování patří dětem a učitelům z místní základní školy, které si připravily krásné povídání o světě a o životě. V neposlední řadě děkujeme panu faráři Holešovskému, který pronesl moudrá slova a křížek posvětil.

 Sobotní slunečný podvečer si tak každý z přítomných obohatil příjemnou a důstojnou chvilkou. A přestože mnozí z nich možná nepatří k věřícím, atmosféru klidu, pokory a úcty vnímal každý:  Úcty k životu, k tradicím a odkazu předků, i k té kouzelné atmosféře, která se rozhostila kolem nás. 

Křížek 1Křížek 2Křížek 3
Křížek 4Křížek 5Křížek 6


3. 3. 2014 Zobrazit méně

Kabiny mají novou podobu

Kabiny mají novou podobuOprava sportovních kabin u fotbalového hřiště se uskutečnila červnu a červenci 2013. Rovněž tato akce byla podpořena Plzeňským krajem z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje...

29. 11. 2013 Zobrazit více

Stránka

  • 1