Obsah

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
"RENOVACE HŘBITOVA ZÁCHLUMÍ, I. ETAPA"

Termín pro podání nabídek:  do 14.2.2018 (středa) 12:00 hod.

Dokumenty k zakázce:

 

Otevírání obálek:  14.2.2018 od 16:00 hod. - Otevírání obálek je neveřejné!

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
"RENOVACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ"

Termín pro podání nabídek:  do 18.10.2017 (středa) 11:00 hod.

Dokumenty k zakázce:

Otevírání obálek:  18.10.2017 od 16:00 hod. - Otevírání obálek je neveřejné!


OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

 

-----------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
"Odvodnění budovy školy a oprava fasády"

Termín pro podání nabídek:  do 18.5.2017 (čtvrtek) 11:00 hod.

Dokumenty k zakázce:

Otevírání obálek:  18.5.2017 od 17:00 hod. - Otevírání obálek je neveřejné!

Oznámení o výběru dodavatele

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

znakP R O F I L     Z A D A V A T E L E

Základní údaje o profilu zadavatele

Níže uvedené údaje jsou základními identifikačními parametry zadavatele Obce Záchlumí pro tento profil zadavatele.

Název: Obec Záchlumí

Číslo popisné: 17

Obec: Záchlumí

Poštovní směrovací číslo: 349 01   Stříbro

Kraj: Plzeňský

Identifikační číslo: 00573621

URL:  www.zachlumi.cz 

URL profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/62f2c291-5904-45fa-be23-536c3115c445

Evidenční číslo v ISVZUS:  VZ 218914

Obec Záchlumí je jako obec hospodařící s veřejnými prostředky veřejným zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Abychom naplnili zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, jak je popsáno v ustanovení § 6 citovaného zákona, zveřejňujeme zadávací podmínky jednotlivých veřejných zakázek na těchto internetových stránkách a také v informačním systému www.isvzus.cz.